Przedszkole Poznań Szczepankowo logo

Przedszkole „Baśniowy Świat” oferuje opiekę pedagogiczną nad Państwa pociechą

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

Podczas pobytu dziecka w przedszkolu realizowane są zajęcia zgodnie z podstawą programową oraz szereg zajęć dodatkowych takich jak:

diagnoza i terapia logopedyczna

zajęcia kulinarne

warsztaty teatralne

zajęcia taneczne

język angielski

zajęcia sportowe Akademia Reissa

rytmika

gimnastyka korekcyjna

Każdy rodzic może także zasięgnąć fachowej porady, uzyskać wsparcie i wskazówki od nauczycieli, psychologa i logopedy.

Nasze Przedszkole dba o rozwój kulturalny swoich podopiecznych. Każdego miesiąca odwiedzają Nas zaprzyjaźnione teatrzyki z całej Polski, wystawiające ciekawe i atrakcyjne edukacyjnie przedstawienia.

Standardem są dla nas także interesujące i kształcące wycieczki, zawsze dostarczające niezapomnianych wrażeń.

 

 

Program przedszkola

 

 

     Program wychowania przedszkolnego zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 17czerwca 2016r. zmieniający                                 rozporządzenie w sprawie  podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( Dz.U.z 2016r. poz.895)

 

               Nasze Przedszkole realizuje cykl podręczników pt.” Planeta Dzieci ” w każdej z grup wiekowych.

               Pakiety te są najwierniejsze w nowej Podstawie Programowej i zawierają wszystkie obszary wychowania i edukacji,

               potrzebne do kształtowania młodego człowieka.

 

               Pakiet roczny przygotowania przedszkolnego zawiera :

 

               Praktyczne przygotowanie do pisania i czytania.

                               – pomysły na zabawy ruchowe , słuchowe , wzrokowe i językowe

                                 oraz gotowe zadania na kartach pracy – to sposoby na rozwój

                                 motoryczny i manualny dziecka.

                Skuteczne kształtowanie dojrzałości społeczno – emocjonalnej dzieci.

                               – wyjątkowy cykl wychowawczy ” Porozmawiajmy o emocjach i

                                 uczuciach” opowiadania o problemach dzieci i dorosłych.

                Intelektualne przygotowanie do rozumienia świata.

                               – wycieczki , filmy ,własnoręcznie tworzenie makiety, zabawy

                                 badawcze , karty pracy porządkujące wiedzę – dzieci działają i

                                 samodzielnie wyciągają wnioski.

                               – Planeta Dzieci to nowa jakość w wychowywaniu przedszkolnym ;

                                  metody pracy są tu idealnie dopasowane do rozwoju

                                  intelektualnego małego dziecka.

                                  Za pomocą fascynujących zabaw , które angażują ciało i zmysły

                                  ćwiczymy spostrzegawczość , skupienie , słuch i mowę.

                                  Przedszkolaki już od najmłodszych lat przygotowują się do pisania

                                  i czytania , a program wychowawczy wzmacnia ich odporność

                                  psychiczną i pomaga w integracji z grupą.